ترفند استفاده از لاک خشک شده

ترفند استفاده از لاک خشک شده

برای استفاده دوباره از لاک خشک شده چند قطره برق ناخن داخل قوطی لاک بریزید و خوب تکان دهید و مصرف کنید.

نظر خود را بنویسید.

8 + 9 =
Scroll Top